Công tắc ổ cắm PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện – Ổ cắm điện màu xám.

  • Công tắc đơn PCX
   Đọc tiếp
   • Công tắc đơn PCX

   • Điểm Nổi Bật Công tắc đơn dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo chính…
  • Công tắc đôi PCX
   Đọc tiếp
   • Công tắc đôi PCX

   • Điểm Nổi Bật Công tắc đôi PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo chính sách…
  • Công tắc ba PCX
   Đọc tiếp
   • Công tắc ba PCX

   • Điểm Nổi Bật Công tắc mặt ba dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo…
  • Ổ cắm đôi 3 chấu PCX
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm đôi 3 chấu PCX

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm đôi 3 chấu dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành…
  • Ổ cắm USB đôi PCX
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm USB đôi PCX

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm USB đôi dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo…
  • Ổ cắm đa năng PCX
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm đa năng PCX

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm đa năng  PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo chính…
  • Ổ cắm mạng PCX
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm mạng PCX

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm mạng dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo chính…
  • Ổ cắm TV kèm Mạng PCX
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm TV kèm Mạng PCX

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm TV kèm Mạng dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành…
  • Công tắc 45A PCX
   Đọc tiếp
   • Công tắc 45A PCX

   • Điểm Nổi Bật Công tắc 45A dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo chính…
  • Công tắc bình nóng lạnh PCX
   Đọc tiếp
   • Công tắc bình nóng lạnh PCX

   • Điểm Nổi Bật Công tắc 20A dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo hành theo chính…
  • Công tắc đôi kèm ổ cắm đơn PCX
   Đọc tiếp
   • Công tắc đôi kèm ổ cắm đơn PCX

   • Điểm Nổi Bật Công tắc đôi kèm ổ cắm đơn PCX  có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm được bảo…
  • Công tắc đơn kèm ổ cắm đa năng PCX
   Đọc tiếp
   • Công tắc đơn kèm ổ cắm đa năng PCX

   • Điểm Nổi Bật Công tắc đơn kèm ổ cắm đa năng dòng PCX có bề mặt được làm bằng Nhựa xước cao cấp kết hợp với hạt phụ kiện công tắc điện - Ổ cắm điện màu xám. Kiểu dáng: Chữ nhật  – Phù hợp với các loại đế âm tường chữ nhật trên thị trường Bảo hành: sản phẩm…