Công tắc ổ cắm Da cao cấp có bề viền được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome. Thiết kế tinh xảo sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. 

  • Công tắc đơn Da
   Đọc tiếp
   • Công tắc đơn Da

   • Điểm Nổi Bật Công tắc đơn Da có bề viền được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn.  Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm tường…
  • Công tắc đôi Da
   Đọc tiếp
   • Công tắc đôi Da

   • Điểm Nổi Bật Công tắc đôi Da có bề mặt được làm từ Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm tường…
  • Công tắc ba Da
   Đọc tiếp
   • Công tắc ba Da

   • Điểm Nổi Bật Công tắc ba Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm tường…
  • Công tắc bình nóng lạnh Da
   Đọc tiếp
   • Công tắc bình nóng lạnh Da

   • Điểm Nổi Bật Công tắc bình nóng lạnh Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế…
  • Ổ cắm đôi 3 chấu Da
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm đôi 3 chấu Da

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm đôi 3 chấu Da có bề viền được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế…
  • Ổ cắm TV Da
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm TV Da

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm TV Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm tường…
  • Ổ cắm USB Da
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm USB Da

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm USB Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm tường…
  • Ổ cắm mạng Da
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm mạng Da

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm mạng Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm tường…
  • Ổ cắm TV Mạng Da
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm TV Mạng Da

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm TV Mạng Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn.  Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm…
  • Ổ cắm 3 chấu Da
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm 3 chấu Da

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm 3 chấu Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm…
  • Ổ cắm Châu Âu Da
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm Châu Âu Da

   • Điểm Nổi Bật Ổ cắm Châu Âu Da có bề mặt được làm Da cao cấp kết hợp viền hợp kim mạ Chrome sẽ đem lại sự sang trọng đặc biệt, thể hiện sự tinh tế cho thiết kế nội thất của ngôi nhà bạn. Kiểu dáng: Hình vuông ( 86mm ) – Phù hợp với các loại đế âm…