Công tắc thẻ từ ABE là thiết bị dùng đóng ngắt nguồn điện nhanh chóng cho các thiết bị trong phòng, thiết bị chuyên dụng cho các khách sạn – Resort cao cấp.

  • Công tắc thẻ từ Mirror
   Đọc tiếp
   • ,
   • Công tắc thẻ từ Mirror

   • Điểm Nổi Bật Công tắc thẻ từ Mirror là thiết bị dùng đóng ngắt nguồn điện nhanh chóng cho các thiết bị trong phòng, thiết bị chuyên dụng cho các khách sạn - Resort cao cấp. Kiểu dáng: chuẩn vuông ( 86 ) – Phù hợp với các loại đế âm tường chuẩn vuông trên thị trường Vật liệu bề mặt:…
  • Công tắc thẻ từ Titanium
   Đọc tiếp
   • ,
   • Công tắc thẻ từ Titanium

   • Điểm Nổi Bật Công tắc thẻ từ Titanium là thiết bị dùng đóng ngắt nguồn điện nhanh chóng cho các thiết bị trong phòng, thiết bị chuyên dụng cho các khách sạn - Resort cao cấp. Kiểu dáng: chuẩn vuông ( 86 ) – Phù hợp với các loại đế âm tường chuẩn vuông trên thị trường Vật liệu bề mặt:…
  • Công tắc thẻ từ Satin
   Đọc tiếp
   • ,
   • Công tắc thẻ từ Satin

   • Điểm Nổi Bật Công tắc thẻ từ Satin là thiết bị dùng đóng ngắt nguồn điện nhanh chóng cho các thiết bị trong phòng, thiết bị chuyên dụng cho các khách sạn - Resort cao cấp. Kiểu dáng: Chuẩn vuông ( 86 ) – Phù hợp với các loại đế âm tường chuẩn vuông trên thị trường Vật liệu bề…