Công tắc ổ cắm PC Series khung được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện. Sản phẩm được thiết kế chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt.

  • Công tắc điện PC
   Đọc tiếp
   • Công tắc điện PC

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Công tắc điện 2 hạt
   Đọc tiếp
   • Công tắc điện 2 hạt

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Công tắc điện 3 hạt
   Đọc tiếp
   • Công tắc điện 3 hạt

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Công tắc 20A PC
   Đọc tiếp
   • Công tắc 20A PC

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Ổ cắm đa năng kèm công tắc PC
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm đa năng kèm công tắc PC

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Ổ cắm kèm sạc USB PC
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm kèm sạc USB PC

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Ổ cắm mạng PC
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm mạng PC

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Ổ cắm mặt vuông PC
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm mặt vuông PC

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…
  • Ổ cắm TV và Mạng PC
   Đọc tiếp
   • Ổ cắm TV và Mạng PC

   • Sản phẩm được làm bằng nhựa cao cấp Polycabonate có khả năng cách điện, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao tốt. Sản phẩm thường được sử dụng kết hợp với các thiết bị điện khác của ABE như: Công tắc điện, Ổ cắm điện, Ổ cắm TV và Mạng, Dimmer Quạt. Thông số kỹ thuật ✅ Kiểu dáng:…